Elektronska opterećenja


Neizostavni dio ispravljača, posebno u industriji kao i elektronska opterećenja, pomoću kojih je moguće precizno odrediti napon i struju, koji su potrebni za napajanje raznih elektronskih kola (uređaj simulira opterećenje kola). Dijelimo ih na AC i DC opterećenja.

U našem programu imamo elektronska opterećenja proizvođača Keysight, GW Instek, Ametek.


Preporučuje se za određene primjene: