Procesni kalibratori


4 mA do 20 mA strujni mjerači i kalibratori petlje

Mjerači pritiska i kalibratori pretvarača pritiska/kalibratori pritiska

Mjerači temperature i kalibratori temperaturnih pretvarača/temperaturni kalibratori

Višefunkcijski procesni mjerači i kalibratori

Višekanalni industrijski snimači i zapisivači

Industrijske 4mA do 20mA strujne petlje, analogni i digitalni (HART) pretvarači (pritisak/struja, temperatura/struja, frekvencija/struja), ventili, prekidači, senzori; To su sve komponente od kojih zavisi pravilan rad najzahtjevnijih proizvodnih procesa i, shodno tome, naravno, kvaliteta gotovih proizvoda. Ovdje Vam predstavljamo opremu za kalibraciju i održavanje procesa instrumentacije.


4 mA do 20 mA strujni mjerači i kalibratori petlje
Mjerači pritiska i kalibratori pretvarača pritiska/kalibratori pritiska
Mjerači temperature i kalibratori temperaturnih pretvarača/temperaturni kalibratori
Višefunkcijski procesni mjerači i kalibratori
Višekanalni industrijski snimači i zapisivači