Pošalji upit

Provaideri ICT usluga


Testne slušalice

Kvalifikacija parica

Usluge

Testne slušalice
Analogne i digitalne testne slušalice za provjeru funkcioniranja parica.
Kvalifikacija parica
Za pravilno funkcioniranje usluga je potrebno kvalifikacirati paricu. Time provjerite da li željena usluga prolazi ili koje usluge možete ponuditi na ovoj parica (govorne, prijenos podataka, video, ...).
Usluge (services)
Opseg usluga u telekomunikacijskim mrežama raste, tako da je pružanje odgovarajuće kvalitete usluge sve važnije. Bez odgovarajuće mjerne opreme takva kvaliteta u mreži ne može biti zajamčena. Zato na izbor imate , jedno ili više funkcijske testere i analizatore, koji omogućavaju brzi odziv na prijavljen problem ili spriječavanje pada kvalitete usluga.