Kvaliteta električne energije


Jednostavni mjerači snage

Brojila i mrežni analizatori

Otkrivanje grešaka u
energetskim mrežama

Zapisivači parametara električnih veličina

Snimači i analizatori parametara
električnih veličina

U našem programu imamo široku paletu instrumenta, koji mjere parametre električne snage i tako nam daju podatke o njenoj kvaliteti. To nadalje omogućuje rješavanju problema u mreži, bolji i pouzdan rad na mrežu spojene opreme, kao i smanjenje potrošnje energije i energetskih troškova.

Naša ponuda na tom području pruza instrumente proizvođača Fluke, Elspec, Socomec, Finest, Metrel.

Zašto je potrebno mjeriti kvalitetu električne energije?
Snaga kvaliteta električne energije je mjerilo, koliko dobro sistem podržava pouzdan rad svojih opterećenja. Energetski poremećaji ili događaji uključuju napon, struju ili frekveciju. Poremećaj može proizaći iz potrošačkih sistema kao i distributera električne energije.

Zašto je potreban nadzor električne energije?
Sa širenjem računara i drugih osjetljivih uređaja u našem okruženju postaje svijest i rješavanje problema kvaliteta električne energije postaje sve važnije. Loša kvaliteta električne energije može izazvati oštećenje opreme i gubitak snage. Zato je nadzor nad kvalitetom električne energije neophodan za nesmetano funkcioniranje električne mreže.

Šta je snaga greške?
Snaga greške je identificirana u smislu veličine i trajanja. Poremećaji u rasponu od prethodnih pojava, koji traju mikrosekundu do prekida, koji mogu trajati nekoliko sati. Kada na snaga ometanja djeluje izvana, rad opreme može biti smanjen ili postojeće oštećenje identificirano.

Troškovi loše kvalitete električne energije mogu biti vrlo veliki:
  • Gubitak u proizvodnji: kad god je proizvodni proces prekinut, tvrtka gubi profit na proizvode koji se ne proizvode.
  • Oštećeni proizvodi: prekid može oštetiti proizvd
  • Viši troškovi energije: dobavljač električne energije može naplaćivati kazne za slabe faktore snage.
U našem programu nudimo široku paletu mjerača kvaliteta električne energije za rješavanje problema, preventivnog održavanja, dugotrajnog snimanja i analize, koji su dizajnirani kako za industrijske aplikacije tako i za proizvodnju i distribuciju električne energije:
  • Mjerači za ispravljanje grešaka: Jednofazni i trofazni mjerač snage u obliku kliješta te analizator kvaliteta električne energije. Zapisivači kvaliteta električne energije: zapisivači za određivanje kvaliteta električne energije, provedba studija opterećenja i hvatanja prelazne naponske pojave korisnika u određenom vremenskom razdoblju.
  • Snimač kvaliteta električne energije: napredni snimač kvaliteta električne energije za snimanje svih parametara električne energije, analiza vremenskog snimanja, i analizu usklađenosti prema A standardu u korisničkom određenom vremenskom razdoblju.
  • Brojila za potrebno mjerenje i višefunkcijski prikazivač: osnova za utvrđivanje energetske učinkovitosti kao jednostavna brojila električne energije, koji se mogu koristiti za određivanje potrošnje pojedinih potrošača i na temelju toga uvesti nove mjere. Višefunkcijski prikazivač osim potrošnje električne energije pokazuje neke osnovne parametre koji su važni za razumijevanje povećane potrošnje električne energije (harmonijska komponenta napona, struje, harmonijsko izobličenje napona, struje, jalove nage itd.)


Jednostavni mjerači snage

Mjerači snage za jednofazne i trofazne sistemeBrojila i mrežni analizatori

Brojila za prikaz potrošnje energije i višefunkcijski mjerači parametara električne mreže
Otkrivanje grešaka u energetskim mrežama

Instrumenti za otkrivanje grešaka u energetskim mrežama su namijenjeni mjerenju i analizi ključnih parametara električne energije kao što su: snaga, harmonici, asimetrija,.. Neki modeli osim električnih mjerenja omogućuju prikaz mehaničkih parametara elektromotora...Prikaži proizvode
Pošalji upit
Zapisivači parametara električnih veličina

Zapisivači parametara kvaliteta električne energije su namijenjeni za snimanje osnovnih parametara elektrićne energije u određenom vremenskom razdoblju...Prikaži proizvode
Pošalji upit
Snimači i analizatori parametara električnih veličina

Za detaljnu analizu kvaliteta električne energije nudimo proizvode proizvođača Elspec, koji je pantentiran tehnologijom PQZIP koja omogućuje snimanje napona i struje u izvornom obliku. Tako je moguće analizirati svaki parametar posebno...Prikaži proizvode
Pošalji upit