Pošalji upit

Kalibracijska mjerna oprema


Kalibracija mjerača električnih veličina

Kalibracija mjerača temperature i vlage

Kalibracija mjerača tlaka i protoka
Što zapravo znače pojmovi kao što su: etalon, kalibraciju ili umjeravanje, podešavanje ili prilagodba, mjerna nesigurnost, točnost, sljedivost i ponovljivost, obnovljivost?
  • Etalon (Reference Standard): Materijalna mjera, mjerilo, referentna tvar ili mjerni sustav namijenjen za određivanje, ostvarivanje, očuvanje ili reproduciranje jedinice ili jednu ili više vrijednosti veličine koja služi kao referenca.
  • Kalibracija ili umjeravanje (Calibration): skup postupaka kojim se odredio odnos između vrijednosti koje pokazuje neko mjerilo ili mjerni sustav ili vrijednosti koje prikazuje neka materijalna mjera ili neka referentna tvar i odgovarajućih vrijednosti ostvarenih etalonima pod određenim uvjetima. Rezultat kalibracije dopušta ili raspored vrijednosti mjerenih indikacijama ili određivanje korekcija s obzirom na indikacije.
  • Tuning, postavljanje ili podešavanje (Adjustment): Proces kojim se mjerilo priprema za rad, što odgovara njegovoj uporabi.
  • Mjerna nesigurnost (Measurement Uncertainty): Parametar koji je povezan s rezultatima mjerenja i označava raspršenost vrijednosti koje se mogu pripisati mjerenoj veličini.
  • Točnost (Accuracy): Odgovaranje rezultata mjerenja s pravim vrijednostima mjerene veličine.
  • Sljedivost (Traceability): Svojstvo mjernog rezultata ili vrijednosti etalona, koje omogućava povezivanje s navedenim referencama, obično nacionalnih ili međunarodnih standarda, kroz neprekinuti lanac usporedbe, koji imaju navedene nesigurnosti.
  • Ponovljivosti (Repeatability): Odgovaranje rezultata uzastopnih mjerenja iste mjerene veličine, provođene pod istim uvjetima mjerenja.
  • Obnovljivost (Reproducibility): Odgovaranje mjernih rezultata istih mjernih veličina provođenih u promijenjenim uvjeta mjerenja.
Da li ste se možda kod pogleda na mjerni rezultat vašeg instrumenta, koji prati i kontrolira Vaš industrijski pogon, koji koristite u razvoju, mjernom laboratoriju, radionici, ili ga koristite samo povremeno u svom amaterskog radu, kada zapitali da li je rezultat doista točna? Da li je netko ikada od Vas zahtijevao,da točnost rezultata svojih mjerenja potvrdite dokazima o sljedivosti Vaše mjerne opreme? Da li Vas možda interesira kako najlakše možete izvršiti kalibraciju Vaše mjerne opreme?