Pošalji upit

Recikliranje otpada elektroničke opreme

Otpadna električna i elektronska opreme (OEEO) zbog svog sastava i osobina štetnih sastojaka spada u posebnu vrstu otpada, tako da mora biti odvojen od ostalog otpada, te se s njim mora pravilno rukovati i obrađivati. Stoga Vas obavještavamo da možete otpad električne i elektronske opreme besplatno odložiti u centre za prikupljanje otpada.