Strujna kliješta


Mjerači izmjenične
(AC) struje

Mjerači izmjenične (AC)
struje curenja

Mjerači izmjenične i jednosmjerne
(AC/DC) struje

U našem programu imamo strujna kliješta proizvođača: Fluke, Lutron, Extech, Tecpel, FLIR.


Mjerači izmjenične (AC) struje

Strujna kliješta za mjerenje izmjenične struje...Prikaži proizvode


Mjerači izmjenične (AC) struje curenja

Strujna kliješta za mjerenje izmjenične, struje curenja...Prikaži proizvode


Mjerači izmjenične i jednosmjerne (AC/DC) struje

Strujna kliješta za mjerenje izmjenične i jednosmjerne struje...Prikaži proizvode


Strujna kliješta za mjerenje snage

Strujna kliješta za mjerenje snage...Prikaži proizvode